Nästa artikel

I Kanal 5:s program "Sofias änglar" – som leds av bland andra Sofia Wistam – får familjer hjälp med att bygga om sina bostäder efter svåra livshändelser. Ett avsnitt, som sändes den 20 februari, handlade om familjen Svensson där dottern Smilla har diagnostiserats med den autoimmuna sjukdomen Pans. Efter programmet var det många som sökte på Special Nests webbplats efter artiklar om just Pans/Pandas. Därför har vi nu samlat ihop ett par lästips i ämnet.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra Special Nest-artiklar om Pans/Pandas:

"Pandas – en autoimmun sjukdom med neuropsykiatriska symtom": I denna artikel berättar vi om vad som kännetecknar Pandas och vilka symptom som behöver finnas för att en diagnos ska ställas.

"Vi vet inte hur vi ska kunna hålla Oliver vid liv": Här har vi intervjuat Katrin Pettersson, vars son Oliver var tre år gammal när han insjuknade i den mycket svåra och autoimmuna sjukdomen Pans. 

"På tredje dagen blev det tyst i huvudet": Detta är en berättelse om Johanna som var 14 år när hon abrupt drabbades av tvångssyndrom och självskadebeteende. Långt senare fick hon anti-inflammatorisk behandling med immunglobuliner direkt i blodet, så kallad IVIG, på grund av misstanke om PANS.

"Om Pans: "Svårt att fastställa diagnosen"': Här intervjuas Susanne Bejerot, professor i psykiatri vid Örebro universitet, om varför det är svårt att ställa Pans-diagnoser och vilka behandlingar som finns.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons