Nästa artikel

  • Gunilla Gerland är ordförande för förbundet Sane som arrangerar den internationella konferensen i Malmö.

  • Den 3-4 oktober hålls en internationell konferens i Malmö med föredrag av forskare som studerat PANS och PANDAS runt om i världen.

Premium Vårdpersonal och föräldrar har ofta stått maktlösa när barn hastigt insjuknat i sjukdomen PANS, som ger allvarliga psykiatriska symptom. Diagnosen har ifrågasatts och kunskap om behandlingsmetoder saknas på många håll i vården. Nu har kunskapsläget förbättrats, säger Gunilla Gerland, som är med och arrangerar en internationell konferens om PANS.

I oktober hålls den vetenskapliga konferensen 2019 PANS International Conference i Malmö och bakom står Sane - förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation. Förbundets ordförande Gunilla Gerland är känd för sina böcker om autism som hon skrivit utifrån egen erfarenhet och kunskap, idag fokuserar hon på sjukdomarna PANS och PANDAS.   – Jag var med och drev autismfrågorna för 30 år sedan, då autism var lika obekant som PANS är idag. Nu har vi kommit långt när

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons