Nästa artikel

PANS/PANDAS kan ge plötsliga svåra och komplexa psykiatriska symtom av tvång, tics, ätstörning, ångest, koncentrationsstörningar, aggressionsutbrott, skrivsvårigheter och ledsmärtor, ibland också psykotiska symtom som hallucinationer och paranoida vanföreställningar. Det kan också ibland förväxlas med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

PANS/PANDAS är ingen NPF-diagnos utan är troligen ett inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet, den exakta sjukdomsmekanismen är inte känd men man tänker sig att antikroppar och immunceller kan ha passerat över från blodbanan till hjärnan och att hjärnfunktionen då påverkas negativt.

Henrik Pelling, barnpsykiater och överläkare har långvarig kunskap om såväl PANS som allmän barnpsykiatri. Katrin Pettersson är socionom med erfarenhet inom socialtjänsten, bland annat som chef inom barn och unga. Katrins då 3-åriga son insjuknade plötsligt 2013 i PANS/PANDAS. Idag ägnar sig Katrin på heltid åt arbete inom föreningen Sane där hon möter drabbade familjer. Henrik Pelling och Katrin Pettersson berättar om vad PANS är, om erfarenheter att leva med ett barn med PANS och vilka anpassningar som kan behöva göras i bland annat skola och behandling.

När: torsdagen den 11:e februari 2021, klockan 19.00, 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom.

Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till vårdnadshavare, personal inom skola, vård och omsorg.

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är onsdagen den 10 februari 2021.

Annons