Nästa artikel

Känner du som pedagog eller vårdnadshavare att de vanliga tipsen och råden om anpassningar i skolmiljön inte räcker till. Special Nest – LIVE har bjudit en av författarna och specialpedagogen Linda Hallberg för att komma och berättar om sin bok, God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan. Under en timme får vi möjlighet att få en kort introduktion till boken av författaren och lära oss mer om hur övergångar påverkar elever under deras skoldag och vikten av att arbeta systematiskt för att skapa goda förutsättningar för eleverna att lyckas.

När: torsdagen den 25:e augusti 2022, klockan 19.00, 60 minuter inklusive frågestund

Hur: Via mötesplattformen Zoom.

Gratis för Special Nest prenumeranter. Icke prenumeranter: 150 kr.

För vem: Föreläsningen riktar sig till pedagoger, men alla som är intresserade att delta

Anmälan som prenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse, samt vilken mejl du har som inloggning till Special Nest så skickar vi en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Anmälan som ickeprenumerant: Mejla live@specialnest.se ditt intresse och skriv att du önskar deltar som icke-prenumerant så skickar vi swishnummer/postgironummer samt en inloggningslänk och instruktioner till dig.

Obs! Anmäl dig så snart som möjligt då platserna är begränsade. Sista anmälningsdag är onsdagen den 24 augusti 2022.

Annons