Nästa artikel

  • "Ibland säger folk lite skämtsamt att det nästan var tur att det var jag som drabbades, eftersom jag har en plattform och massor av kontakter inom neuropsykiatrin. Det har varit lätt för mig att sprida information om Pandas", säger Gunilla Gerland.

Premium Sedan hennes son blev svårt sjuk i Pandas för fem år sedan har Gunilla Gerland fört en kamp för att sprida kunskap om sjukdomen. Nu har föreningen Sane som hon startade beviljats över två miljoner kronor för ett treårigt projekt. "Vi hoppas att det ska leda till en ökad medvetenhet, och därmed bättre vård", säger Gunilla Gerland.

När Gunilla Gerlands då åttaårige son plötsligt insjuknade under en semesterresa 2012 hade hon aldrig hört talas om den den autoimmuna sjukdomen tidigare. Pandas, Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections, uppstår i samband med infektioner orsakade av streptokocker. När immunförsvaret aktiveras attackerar det hjärnan och personen drabbas av neuropsykiatriska symptom som tvång, separationsångest och försämring av finmotoriken. Numer

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons