Nästa artikel

  • " Vårdens bemötande har blivit bättre, men sjukvården behöver öka kunskapen om Pans och lära sig om hur man bemöter när man inte förstår patientens symtom, för att inte lägga sten på börda", säger Gunilla Gerland, ordförande för Sane.

Premium Pans är en autoimmun sjukdom som kan ge svåra neuropsykiatriska symtom och som oftast börjar abrupt. Många barn blir sjuka under lång tid men vården saknar inte sällan kunskap om diagnos och behandling. Det visar föreningen Sanes enkät.

Pans, Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome, är en autoimmun sjukdom som oftast uppstår i samband med infektioner och kan ge svåra psykiska och neurologiska symtom. Sane (Förbundet för autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation) skickade år 2015 en enkät till alla medlemmar för att fånga upp erfarenheter av Pans. 83 familjer svarade på enkäten. Flest barn hade insjuknat vid fyra års ålder, men åldern varierade mellan ett och sjutton år. – Vi hade kontakt med

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons