Nästa artikel

  • "Pans är svårt och också lite kontroversiellt. Jag tycker att det är mycket svårt att fastställa diagnosen och har enbart varit inblandad i enstaka fall där diagnosen varit tydlig. Labproverna är ju ospecifika och den kliniska bilden svårbedömd", säger barnneurologen Katarina Wide på Astrid Lindgrens barnsjukhus Huddinge.

Premium Pans är en autoimmun sjukdom som kan ge svåra neuropsykiatriska symtom och oftast börjar abrupt. Det finns få vetenskapliga studier av sjukdomen vilket försvårar diagnostik och behandling. Men i höstas publicerade amerikanska läkare riktlinjer som kan vara ett stöd för läkare och patienter.

Pans, eller Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome, är en autoimmun sjukdom som oftast uppstår i samband med infektioner och kan ge svåra psykiska och neurologiska symtom. Det typiska är ett akut insjuknande med tvångssymtom. Men diagnosen har varit ifrågasatt länge och finns fortfarande inte med i de diagnosklassificeringar som används i sjukvården. Det berättar Susanne Bejerot, som är professor i psykiatri vid Örebro universitet och som också forskar om Pans. – Kunskape

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons