Nästa artikel

  • Det finns idag ingen säker vetenskaplig kunskap om vilken behandling som fungerar för vilket barn när det gäller PANS. Det här gör att olika centra lägger upp behandlingen delvis på olika sätt, vilket kan leda till oro bland patienter och familjer som undrar om barnet får rätt behandling.

  • Caroline Gromark och Maria Silverberg Mörse.

Premium PANS är en sjukdom som kan ge svåra neuropsykiatriska symtom och som oftast börjar abrupt. Det finns få vetenskapliga studier av sjukdomen, vilket försvårar diagnostik och behandling. Mottagningen BUP OCD och relaterade tillstånd i Stockholm har påbörjat forskning som ska öka kunskapen om tillståndet.

PANS, Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome, är en sjukdom som kan ge svåra symtom. Det typiska är ett akut insjuknande med tvångssymtom. Två andra vanliga symtom är tics och begränsat födointag. Många får också neurologiska symtom, såsom motoriska störningar, och/eller uppvisar tecken på inflammation, såsom värk i kroppen och hudutslag. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd, men en teori är att inflammation är en bidragande faktor. På mottagningen BUP OCD och rel

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons