Nästa artikel

  • "Vi vet att individer som lider av klassiska inflammatoriska sjukdomar, som reumatism, har en ökad samsjuklighet i depression", säger forskaren Daniel Lindqvist.

Premium Ny forskning har funnit ett samband mellan inflammationsprocesser och vår psykiska hälsa. Det har bland annat visat sig att deprimerade personer har högre nivåer av olika inflammatoriska ämnen i blod och ryggmärgsvätska. Andra undersökningar tyder till och med på att antiinflammatoriska läkemedel kan minska symtom vid depression. Men fortfarande finns flera obesvarade frågor. Special Nest intervjuar läkaren Daniel Lindqvist som forskar i ämnet.

De senaste 20 åren har forskningen omvärderat synen på immunförsvaret. Mycket talar för att inflammatoriska processer inte bara har betydelse för vår fysiska hälsa, utan att de även inverkar vid psykiska besvär.  Det mänskliga immunsystemet ska skydda mot infektioner och för att försvara sig reagerar kroppen ofta med en inflammation. När det inte längre finns något yttre hot är tanken att immunförsvaret ska dra sig tillbaka, men ibland blir det fel i maskineriet. Om immunsyste

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons