Nästa artikel

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Nóra Kerekes är professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot psykiatri och forskar om smärta och inflammation hos barn med adhd.

  • Sara Lundqvist är barnpsykiatriker och en av forskarna bakom den pågående studien om smärta och inflammation hos barn med adhd.

Premium Tidigare studier visar att barn och ungdomar med adhd oftare lider av olika smärttillstånd, exempelvis huvudvärk eller magont. Ett unikt svenskt forskningsprojekt ska nu undersöka vad detta beror på – och hypotesen är att en inflammatorisk aktivitet kan bidra till båda tillstånden. ”Det är en intressant teori som i förlängningen skulle kunna öppna upp för andra typer av behandlingar”, säger barnpsykiatrikern och forskaren Sara Lundqvist.

Det är idag välkänt att personer med adhd ofta är drabbade av psykiatrisk samsjuklighet, det vill säga att de utöver adhd har åtminstone en annan psykiatrisk diagnos, exempelvis autism, depression eller ångest. Ett mindre beforskat område handlar om kopplingen mellan adhd och fysiska eller somatiska sjukdomstillstånd, ett snabbt framväxande forskningsfält som Special Nest har skrivit om regelbundet. I ett samverkansprojekt lett av Högskolan Väst ska en grupp forskare nu närmare u

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons