Nästa artikel

Både extremt högt och lågt BMI (Body mass index*) är vanligare bland barn med autism. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Forskare har länge undersökt om det finns något samband mellan neuropsykiatriska störningar och avvikande BMI, och studien som gjorts vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att väldigt högt BMI är tre gånger vanligare hos barn med autismspektrumstörning (med eller utan adhd), och väldigt lågt BMI är dubbelt så vanligt.

– En närmare analys visade att det finns en särskilt stark koppling mellan extremt BMI och det oflexibla, repetitiva beteende som är vanligt hos barn med autismspektrumstörning, säger forskaren Nóra Kerekes i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Forskarna tycker att barn- och skolhälsovården bör öka uppmärksamheten på de här barnens vikt, eftersom allvarlig övervikt och undervikt är en riskfaktor för sämre hälsa.

 

*BMI, Body mass index, är ett sätt att skatta om man är överviktig, genom att mäta förhållandet mellan vikt och längd.

Annons