Nästa artikel

Syskon födda med ett graviditetsintervall på mindre än 2 år, och mer än 6 år har ökad sannolikhet för att få autism. Det menar amerikanska forskare.

Forskare i Californien, USA, har undersökt sambandet mellan graviditetsintervall och autismspektrumdiagnos hos 45 261 barn födda på Kaiser Permanente Northern California mellan åren 2000 and 2009.

De kom fram till att barn födda mindre än 12 månader efter sitt äldre syskon, och barn födda mer än 72 månader efter sitt äldre syskon hade en 2- till 3-faldigt ökad sannoliket för ASD jämfört med barn födda efter ett intervall på 36 till 47 månader.

Resultaten kan inte förklaras av moderns BMI eller ändrat BMI mellan graviditeter. Inte heller av eller föräldrarnas ålder. Anledningen är fortfarande okänd och mer forskning behövs.

Annons