Nästa artikel

Barn som föds för tidigt har ökad sannolikhet att få neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu tror sig amerikanska forskare kommit på vad det är i hjärnan som påverkas.

En av nio barn i USA föds tidigt och har därmed med ökad risk för kognitiva svårigheter, problem med motoriken, ADHD, autismspektrumstörningar och ångest. Den ökade risken har Special Nest rapporterat om tidigare. Men nu har forskare vid Washington University Neonatal Development Research Lab undersökt detta närmare, rapporterar Medicalnewstoday.com

De har scannat hjärnorna på 58 barn födda efter fullgången graviditet och 76 barn som är födda minst 10 veckor för tidigt.

På de barn som fötts efter fullgången graviditet gjordes scanningen andra eller tredje dagen i livet. Hos barnen som är för tidigt födda scannades hjärnan ett par, tre dagen efter beräknad förlossningsdag.

Forskarna fann att vissa viktiga hjärnnätverk – de som har att göra med uppmärksamhet, kommunikation och känslor – var svagare hos de för tidigt födda barnen. Det skulle kunna vara en förklaring till varför barn som föds för tidigt har en förhöjd risk för psykiatriska funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Annons