Nästa artikel

  • Jan Sundquist är distriktsläkare, forskare och seniorprofessor i allmänmedicin.

  • Genrebild.

Premium Bland extremt för tidigt födda barn är förekomsten av autismdiagnoser 6,1 procent, vilket kan jämföras med 1,4 procent bland barnen som föds efter en normallång graviditetsperiod. Även de mycket eller något för tidigt födda barnen har ökad sannolikhet att utveckla tillståndet. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Autism är i hög grad ärftligt men det finns också olika miljöfaktorer som kan bidra till att någon utvecklar denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning, som bland annat kännetecknas av svårigheter med det sociala samspelet. I en ny studie vid Lunds universitet har forskare undersökt kopplingen mellan autism och för tidig födsel, vilket sedan tidigare anses vara en miljöfaktor som kan öka sannolikheten för att ett barn ska få en autismdiagnos. Jan Sundquist, distriktsläkare och

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons