Nästa artikel

  • Renee Gardner är docent och forskare vid avdelningen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Premium Höga nivåer av vissa immunmarkörer i blodet hos nyfödda barn kan kopplas till ökad risk för att barnet utvecklar autism – men det kan också låga nivåer. Samtidigt kopplas medelhöga nivåer till lägre risk. Detta framgår av en ny studie vid Karolinska Institutet. Resultatet tyder på att en lagom nivå av immunaktivering kan skydda mot autism, berättar Renee Gardner, docent och forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm, för Special Nest.

– Vår studie tyder på att för mycket, men även för lite inflammation hos foster kan påverka hjärnans utveckling negativt, men att lagom nivåer verkar skydda, säger Renee Gardner. Renee Gardner är docent och forskare vid avdelningen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet. I sin forskning fokuserar hon på hur faktorer i fosters och spädbarns tidiga liv, såsom moderns näringsintag och infektionssjukdomar, påverkar risken för psykisk ohälsa och autismspektrumdiagnos sena

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons