Nästa artikel

  • "En teori är att serotonerg aktivitet i vissa delar av hjärnan skulle kunna ha betydelse för viljan till social interaktion", säger forskaren Max Andersson.

Premium Personer med autismspektrumdiagnos har lägre koncentrationer av ett särskilt protein som reglerar mängden serotonin i hjärnan. Detta visar en ny hjärnavbildningsstudie från Karolinska Institutet i Stockholm. ”Att vi skaffar oss mer kunskap om biologin bakom autism är en förutsättning för att vi i framtiden ska kunna hitta läkemedel för de kärnsymptom vid autism som kan skapa lidande och problem”, säger forskaren Max Andersson till Special Nest.

Serotonin är en signalsubstans som länge har tilldelats uppmärksamhet inom psykiatriforskningen, och anses spela en central roll för människans humör och hjärnans funktion. På 60-talet presenterades till exempel den så kallade Monoaminhypotesen, som enkelt uttryckt handlar om att depression beror på brist i hjärnan av monoamintransmittorer såsom serotonin, dopamin och noradrenalin, vilkas funktion bland annat är att förmedla information mellan olika nervceller i hjärnan. Dagens

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons