Nästa artikel

  • Jonas Svensson förklarar bilden ovan: PET1 före KBT och PET2 efter KBT. BPND betyder "bindingspotential" och speglar koncentrationen av serotonintransportörer. Blått betyder lite transportörer, rött är lika med mycket transportörer. Man kan se att det är lite rödare vid PET2, vilket betyder fler serotonintransportörer.

  • Jonas Svensson är forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet och en del av Johan Lundbergs forskargrupp.

Premium Serotoninsystemet orsakar inte depression utan är en del av hjärnans försvarsmekanism som ska skydda vid stress och nedstämdhet. Denna hypotes lanseras nu av forskare vid Karolinska Institutet efter en hjärnavbildningsstudie. "Trots att läkemedel som påverkar serotoninsystemet är de vanligast förskrivna medicinerna saknas det kunskap om serotoninsystemets exakta roll vid depression och ångest", säger KI-forskaren Jonas Svensson.

Mer än var tredje kvinna och nästan var fjärde man drabbas någon gång i livet av en depression, som klassas som en av de stora folksjukdomarna, enligt Socialstyrelsen. Samtidigt ökar användandet av antidepressiva läkemedel, inte minst bland unga i Sverige. Special Nest rapporterade i juli om en Socialstyrelsen-rapport som visade att fem procent av männen mellan 18 och 24 år hade minst ett uttag av ett antidepressivt läkemedel under 2019, vilket kan jämföras med hela 10,5 procent

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons