Nästa artikel

Trots att depression är vanligt hos äldre finns väldigt lite forskning på mediciner till den målgruppen. Ofta hjälper inte SSRI-preparat. Nu kan Socialstyrelsen komma att ändra sina rekommendationer om medicinen.

Ju äldre man blir desto vanligare är det att bli deprimerad. Och det är vanligt med antidepressiv medicin högre upp i åldrarna. Enligt Socialstyrelsen får drygt var tredje kvinna över 85 år antidepressiv medicin. Och den allra vanligaste är den sort som kallas SSRI-preparat, selektiva serotoninåterupptagshämmare. Det rapporterar SVT.

Det finns flera studier som visar att SSRI-preparat till äldre i många fall inte hjälper. Enligt professor Yngve Gustafson vid Umeå universitet, som forskat på äldre och medicinering, har depressioner högre upp i åldrarna ofta orsaker som näringsbrist och ensamhet.

– Ju äldre man blir desto sämre effekt har medicinen, säger han till SVT.

Biverkningarna av antidepressiva mediciner kan förvärras i kombination med andra läkemedel. Och bland äldre personer är det vanligt att ha just många läkemedel. En person som är 75 år använder i genomsnitt 5 till 6 olika läkemedel.

Socialstyrelsen är i färd med att skriva nya riktlinjer, och det kan bli ändrade rekommendationer eftersom det kommer ny kunskap.
Enligt Yngve Gustafson finns fortfarande för lite forskning på äldre och mediciner generellt. Särskilt med tanke på att befolkningen åldras allt mer.

– Bland dementa har vi ingen kunskap om hur läkemedel fungerar.

Annons