Nästa artikel

  • Genrebild.

  •  Kerstin Malmberg är överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri. 

Premium För att lindra adhd-symptom som koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet finns fem olika läkemedelssubstanser i verktygslådan. Att hitta rätt läkemedel och rätt dos kan ibland bli en besvärlig resa – här är en överblick av alternativen.

Allt fler får adhd-diagnos och adhd-läkemedel, enligt Socialstyrelsen. De senaste åren har takten mattats av, vilket tyder på att den förbättrade diagnostiken börjat komma i kapp förekomsten av adhd i befolkningen. Största gruppen som någon gång under året hämtar ut adhd-läkemedel är flickor och pojkar i åldrarna 10–17 år. Sett till hela befolkningen så har 2,1 procent av alla pojkar och män samt 1,7 procent av flickor och kvinnor gjort ett uttag av adhd-läkemedel under fjo

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons