Nästa artikel

Överviktiga har sämre långtidsminne. Det var resultatet i en studie där forskare testade ungdomars förmåga att minnas olika platser. En möjlig förklaring till fenomenet är att en låg minnesförmåga leder till att man äter mer.

I studien testades 50 ungdomar vars BMI (Body mass index) låg mellan 18 och 51, det vill säga normalvikt till fetma. De fick genomgå ett test av sitt episodiska långtidsminne. Denna del av långtidsminnet handlar om förmågan att komma ihåg saker vi varit med om.

Resultatet visade att det fanns ett omvänt samband mellan vikt och minnesförmåga. Ju högre deltagarnas BMI var, desto sämre presterade de på minnestestet.

Vad som styr den här kopplingen undersöktes inte. Forskarna bakom studien den spekulerar i om ett otydligt minne av vad man ätit tidigare under dagen kan leda till en högre sannolikhet att man äter mer senare.

 

Länk till originalstudien finns här

Annons