Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Marica Leone är doktorand vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Premium Barn och ungdomar som har varit deprimerade löper ökad risk att drabbas av somatiska sjukdomar senare i livet, till exempel åkommor relaterade till ämnesomsättningen och nervsystemet. Det framkommer av en större registerstudie från Karolinska Institutet i Stockholm. Special Nest har intervjuat doktoranden Marica Leone.

Depression anses idag vara en folksjukdom. Mer än var tredje kvinna och nästan var fjärde man insjuknar någon gång i livet i depression, enligt siffror från Socialstyrelsen. Trots att det på samhällsnivå pratas mer om mental ohälsa är det många frågor som är obesvarade, till exempel hur depression hänger ihop med somatiska sjukdomar. Nu har Marica Leone, som är från Italien men som nu är doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Ins

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons