Nästa artikel

  • Ebba Du Rietz är forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet samt huvudförfattare till den nya studien.

  • Forskare vid Karolinska Institutet har i en stor registerstudie undersökt förekomsten av fysiska åkommor hos personer med adhd.

Premium Vuxna med adhd har ökad risk för att drabbas av olika fysiska sjukdomstillstånd, däribland sjukdomar relaterade till nervsystemet och ämnesomsättningen. Detta visar en stor registerstudie från Karolinska Institutet i Stockholm. "Denna forskning är viktig för att den kan leda till att man förebygger och tidigare identifierar fysiska sjukdomar hos vuxna med adhd, vilket kan få betydelse för deras långsiktiga hälsa", säger forskaren Ebba Du Rietz.

Det är sedan tidigare välkänt att det bland personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns en hög grad av psykiatrisk samsjuklighet, det vill säga det är vanligt att någon har två eller fler psykiatriska diagnoser. I dagsläget finns inte lika mycket forskning och kunskap om förekomsten av fysiska åkommor hos vuxna personer med npf. Nu har Ebba Du Rietz, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet, studerat precis det

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons