Nästa artikel

  • Genrebild.

  • Le Zhang är doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet, och en av forskarna bakom studien om adhd och demens.

Premium Föräldrar till barn med adhd drabbas oftare av demens, enligt en uppmärksammad studie utförd av forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Även hos mor- och farföräldrar tycks risken vara förhöjd. Samtidigt understryker forskarna bakom studien vikten av att inte dra förhastade och förskräckta slutsatser om den egna hälsan.

Om du har adhd, löper du då högre risk för att utveckla demenssjukdom? Det finns några studier som försökt hitta ett svar på detta, men resultaten har varit motstridiga. En forskargrupp vid Karolinska Institutet försökte i stället ta reda på om det är vanligare att personer med adhd har föräldrar som drabbas av demens. Svaret blev ja. Om du har ett barn med adhd, så löper du 34 procents högre risk att utveckla demens jämfört med personer som har barn utan adhd. De statistiska

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons