Nästa artikel

Premium Barn till traumatiserade flyktingar som kommit till Sverige kan ha symtom som missuppfattas som adhd. Risken är felaktig behandling som inte hjälper.

De stora flyktingströmmarna från krigets Syrien aktualiserar behovet av korrekta traumadiagnoser och behandlingar. Psykologen Atia Daud får nu igen många förfrågningar om sin avhandling från 2008, den första i Sverige som undersökt om trauma kan överföras från föräldrar till deras barn. På 1990-talet kom många flyktingar från krigen i Mellanöstern till Sverige. Barnpsykiatrin i Sollentuna i norra Stockholm fick plötsligt flera remisser per vecka om barn från Mellanöstern som

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons