Nästa artikel

  • Hanna Larsson, 23, har grundat den ideella föreningen Psynlighet och driver ett projekt för att uppmärksamma problem inom psykiatrin.

Premium Den 23-åriga läkarstudenten Hanna Larsson tillbringade många år inom psykiatrin till följd av sin tidigare anorexi – och utsattes då för en behandling som förvärrade hennes dåliga mående. Nu har hon dragit i gång projektet Opsynliga.se som vill uppmärksamma problem inom psykiatrin genom att samla in patientberättelser.

Den 23-åriga läkarstudenten Hanna Larsson är ordförande för föreningen Psynlighet som hon har startat för att uppmärksamma och bidra till att få bukt med brister i psykiatrin. Föreningen ligger bakom projektet Opsynliga.se, som samlar in anonyma patientberättelser från psykiatrin. Hanna Larsson har själv erfarenhet av psykisk ohälsa, vilket är en anledning till att hon brinner för frågan och vill lyfta de problem som finns inom psykiatrin. – Jag mer eller mindre växte upp in

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Aktiviteter
Annons