Nästa artikel

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Mer kunskap om npf och psykiatrisk samsjuklighet, ökad samverkan med socialtjänsten och tydligare kommunikation runt vården. Det är några saker som behöver förbättras inom barn- och ungdomspsykiatrins heldygnsvård, enligt en rapport där tidigare patienter, anhöriga och yrkesverksamma har tillfrågats.

Varje år i Sverige vårdas cirka 2500 barn inom barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) heldygnsvård, som tar emot barn och unga med en svårare psykiatrisk problematik. Fler än hälften av alla som vårdas är flickor och majoriteten av patienterna är i tonårsåldern. Det är också vanligt att ungdomarna har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som autism, och då inte sällan i kombination med något annat psykiatriskt tillstånd, såsom depression, självskadebeteende eller ätstörning

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons