Nästa artikel

Premium Vad händer om människor med allvarligt självskadebeetende själva får bestämma över sina sjukhusinläggningar? Det ska en ny svensk forskningsstudie ta reda på. Överläkare Sofie Westling hoppas att resultaten ska leda till bättre rekommendationer, som gynnar både vårdpersonal och patienter.

Vårdpersonal inom akutpsykiatrin undviker så långt det är möjligt att lägga in patienter som skadar sig själv. Om dessa personer ligger inne länge på slutna psykiatriavdelningar kan nämligen deras självständighet och självkänsla drabbas hårt, och det kan i sin tur göra att självskadebeteendet förstärks. Å andra sidan är tvångsinläggning ett av de verktyg vården har att ta till för att förhindra självmord.  – Här finns en svår inbyggd motsättning. Dagens rekommend

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons