Nästa artikel

  • Som seniorambassadör på Hjärnkoll håller Bengt Westling föreläsningar om adhd och delar med sig av sina egna erfarenheter av diagnosen.

Premium ”Jag tror att många äldre lever med en adhd-diagnos utan att veta om det”. Det berättar Bengt Westling, 65, som är nybliven seniorambassadör inom riksförbundet Hjärnkoll. Genom sina föreläsningar vill han bidra till att fler äldre får upp ögonen för diagnosen och för vilket stöd de kan få.

Bengt Westling har under många år varit engagerad som hjärnkollsambassadör i norra Sverige och nu när han själv snart ska gå i pension blev han tillfrågad att bli seniorambassadör. – Det är lite tabu att prata om psykisk ohälsa bland äldre. Jag hoppas jag kan vara med att lyfta på det locket, säger Bengt Westling. Socialstyrelsens rapport Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa visar att 20 procent av alla äldre personer lider av psykisk ohälsa. En orsak kan vara att man le

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons