Nästa artikel

  • "Om jag skulle sammanfatta min grundstruktur skulle jag säga att den består av kalendern, mat och sömn", säger Joakim Hedström.

Premium 15 jobb, 40 bostäder och flera depressioner. Det är en summering av Joakim Hedströms liv fram till att han diagnostiserades med adhd. Idag är han aktuell med en överlevnadsguide för personer som har diagnosen.

När Joakim Hedström, 43, blickar tillbaka minns han sin mammas bortgång – då han var 12 år gammal – som en utlösande händelse. Det var under den perioden som han för första gången drabbades av depression och, som han själv uttrycker det, “skickades ner i mörkret”. – Då började problemen, men jag kände mig annars också på något sätt utanför både i grundskolan och på gymnasiet. När jag fick mitt första jobb som vuxen, och när kraven på mig ökade, eskalerade p

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons