Nästa artikel

  • "Målet är att personer med adhd ska få en mer fungerande vardag med hjälp av behandlingen", säger David Brohede.

  • David Brohede är psykolog på företaget Psykologpartners och projektledare för onlinebehandlingen Adhd-hjälpen.

Premium En personlig adhd-tränare som ska lyssna, förstå och få vardagen att fungera bättre. Det är en kort beskrivning av syftet med en kommande internetbaserad behandling som är framtagen av Psykologpartners och som är riktad till personer med adhd. Special Nest har intervjuat David Brohede, projektledare för Adhd-hjälpen.

Special Nest har genom åren intervjuat en uppsjö personer som är diagnostiserade med adhd. Alla deras berättelser är unika men de bär också på vissa gemensamma nämnare. Flera har till exempel lyft fram diagnosen som en värdefull förklaring på många problem som fram till dess har varit svårförstådda, att det är skönt att äntligen få ett svar istället för att fortsätta leva i ovisshet och okunskap. Samtidigt är det flera som pekar på behovet av stöd och hjälpmedel i vard

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons