Nästa artikel

  • Alina Karanti är forskare tillika vårdenhetsöverläkare på Bipolärmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Premium Kvinnor med bipolär sjukdom får ofta en annan behandling än män med samma tillstånd. Till exempel får manliga patienter i högre utsträckning litium, vilket är det mest effektiva stämningsstabiliserande läkemedlet vid bipolär sjukdom. Detta framgår av en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.

Alina Karanti, forskare tillika vårdenhetsöverläkare på Bipolärmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har i sin avhandling bland annat studerat ojämlikheter i den svenska bipolärvården kopplade till både utbildningsnivå och kön. Detta har hon gjort genom att analysera kliniska data från det nationella kvalitetsregistret BipoläR, vilket omfattar omkring 60 000 diagnostiserade patienter. – Ojämlikheter i vården är mycket mer studerat inom somatiska sjukd

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons