Nästa artikel

  • Mikael Landén är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och leder S:t Göransprojektet vid Karolinska institutet och Göteborgs universitet.

  • S:t Göransprojektet vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet studerar personer med adhd och bipolär sjukdom över en längre tidsperiod för att kunna förutse händelser (prospektiv longitudinell studie). De har gjort upptäckter som kan både förbättra och rädda liv.

Premium ​Kombinationen adhd och bipolär sjukdom är både vanlig och allvarlig. Det finns risk att den bipolära sjukdomen går under radarn eftersom symptomen liknar adhd, och konsekvenserna kan bli kritiska. En forskningsgrupp vid Karolinska institutet i Stockholm försöker förstå den farliga samsjukligheten.

Adhd och bipolär sjukdom har likheter så att den ena riskerar att döljas. Personen med bipolär sjukdom har maniska perioder där energin, idéerna, optimismen, pratet och ofta pengarna flödar fritt. Självförtroendet är på topp, ingenting känns omöjligt. Men efter manin kommer kraschen: en eländig depression där ångest, skuldkänslor, tomhet och förtvivlan tar över. Sjukdomsbilden kan kännas bekant för många med adhd. Skillnaden mellan de två är att bipolaritet påverkar hum

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons