Nästa artikel

  • Mikael Landén är överläkare, professor i psykiatri och forskare.

  • Omslaget till den nya boken där Mikael Landén ägnar ett kapitel åt så kallad diagnosglidning inom psykiatrin.

Premium Antalet autismdiagnoser har ökat betydligt trots att autismsymptomen hos befolkningen inte har ökat. Hur kommer det sig? Detta fenomen tas upp i en ny bok skriven av överläkaren, psykiatriprofessorn och forskaren Mikael Landén. "Om vi börjar inkludera även lindrigare former av svårigheter i samma diagnos så flyttas gränsen och då uppstår en diagnosglidning", säger han i en intervju med Special Nest.

Hej där Mikael! I din nya bok Galenskap – en bok om vetenskap ägnar du ett kapitel åt så kallad diagnosglidning. Vad är det för någonting och varför är det relevant att ta upp? – Det är en bred fråga som har flera ingångar, men jag vill beskriva att psykiatriska diagnoser ofta innebär svåra gränsdragningar. Tag adhd som exempel. Låt oss säga att det utvecklas en nytt läkemedel för detta tillstånd, vilket är ett positivt.  Då börjar det ofta spridas mer information om

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons