Nästa artikel

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) har nu presenterat de första kliniska riktlinjerna för utredning och stöd vid autism. Riktlinjerna betonar att diagnoser ska fastställas genom konsensusbedömningar av multidisciplinära team bestående av åtminstone läkare och psykolog.

Socialstyrelsen håller för närvarande på att utveckla de första nationella riktlinjerna för utredning av och behandling vid adhd och autism. Myndigheten fick i uppdrag av regeringen att utforma sådana riktlinjer eftersom dagens vårdgivning till personer med dessa funktionsnedsättningar varierar över landet, och därför är ojämlik. En remissversion av riktlinjerna ska publiceras i januari nästa år, enligt Socialstyrelsen. Nu har dock Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykia

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons