Nästa artikel

  • Sofia von Malortie är enhetschef på Socialstyrelsen och arbetar med nationella riktlinjer för vård och stöd vid autism och adhd.

Premium Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid adhd och autism. Precis som förut ligger fokus på tidiga insatser, men nu betonas även att personer med komplexa behov och utmanande beteenden ska prioriteras i vården. Special Nest har intervjuat Sofia von Malortie, enhetschef på Socialstyrelsen. Hon lyfter fram 7 viktiga rekommendationer, bland annat icke-farmakologiska och beteendeinriktade insatser.

Den första versionen av riktlinjerna kom i oktober 2022, vilket Special Nest tidigare har skrivit om. Efter en omfattande remissrunda finns nu en uppdaterad version av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid adhd och autism, flera rekommendationer har tillkommit. Precis som förut ligger fokus på tidiga insatser och att utredningar ska peka framåt, men nu betonas bland annat att vården ska prioritera personer med komplexa behov och utmanande beteenden. – Vi fick många inspel e

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons