Nästa artikel

  • Kerstin Evelius är sektionschef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

  • Marie Åberg är avdelningschef på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

  • Genrebild. En ny rapport visar att unga patienter kan få en ofrivillig paus i behandlingen på grund av en bristande samverkan mellan BUP och vuxenpsykiatrin.

Premium Unga vuxna som söker vård för psykisk ohälsa är missnöjda med övergången från BUP till vuxenpsykiatrin, särskilt med de långa väntetiderna och vårdpersonalens bemötande. Det framkommer av en ny analys som bland annat Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort. Special Nest har intervjuat Marie Åberg på IVO och Kerstin Evelius på Sveriges kommuner och regioner (SKR) om vad som behöver göras åt situationen.

För unga vuxna behöver övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin ske smidigt, skriver Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Patientnämnderna, PAN, i sin rapport Vård vid psykisk ohälsa – vad klagar unga vuxna på?.  Samtidigt pekar de på att just denna övergång brister, vilket klagomål från unga vuxna som söker vård för psykisk ohälsa vittnar om. Rapporten bygger på en analys av de klagomål som inkom under 2022 gällande patienter i åldern 18

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons