Nästa artikel

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Kerstin Evelius är sektionschef för området psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Premium Sammanlagt 6,4 procent av alla barn i Sverige var under 2022 i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, vilket motsvarar 144 000 individer. Söktrycket till BUP har ökat stadigt under de senaste åren och en stor del av ökningen handlar om neuropsykiatriska utredningar för adhd och autism.

Rapporten Psykiatrin i siffror från Sveriges kommuner och regioner (SKR) släpptes före sommaren och visar på en tydlig ökning av den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Under 2022 var 6,4 procent av alla barn i landet i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, en betydande ökning från 5,5 procent under 2017. Det motsvarar cirka 144 000 barn, vilket är fler än antalet invånare i mellanstora städer som exempelvis Västerås och Örebro. – Vi ser en fortsatt

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons