Nästa artikel

  • Genrebild. Flickan på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Martin Rödholm är specialistläkare i psykiatri och medförfattare till rapporten Psykiatrin i siffror.

Premium De senaste åren har antalet unga inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ökat med 14 procent – och en stor andel av patienterna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autism. Totalt 6,2 procent av alla barn i Sverige hade ifjol kontakt med BUP, vilket är en siffra som sticker ut internationellt. Det visar en ny rapport.

Inom ramarna för projektet Uppdrag Psykisk Hälsa publicerade Sveriges kommuner och regioner (SKR) nyligen den årligt återkommande rapporten Psykiatrin i siffror. I den senaste versionen av rapporten framkommer en oroväckande bild av en ökad förekomst av olika psykiska besvär hos barn och ungdomar i Sverige. Mellan åren 2017 och 2021 ökade antalet barn som har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med 14 procent – eller ungefär 17 700 individer. Förra året uppgick antalet

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons