Nästa artikel

Psykiatrin i Sverige har stora problem med läkarbrist, och framförallt med kontinuiteten. En lista med 60 åtgärder har tagits fram för att förbättra vården för psykiskt sjuka.

Sammantaget inom psykiatrin i Sverige idag är 15 procent av läkarna hyrläkare, men siffran varierar mellan landstingen.

Till Läkartidningen säger Martin Rödholm, överläkare i psykiatri och medicinsk rådgivare på SKL:s "Uppdrag psykisk hälsa 2016":
– Det passar inte psykiskt sjuka patienter som har det största behovet av ett kontinuerligt omhändertagande och en bra kvalitet.

Nu har majoriteten av landstingen påbörjat sitt arbete mot mer kontuinitet, och en del siktar mot att fasa ut hyrläkarna till september. Och det är en lista med 60 åtgärder som ska visa vägen. Bland annat handlar det om att komma fram till dimensioneringen av antalet doktorer, att skapa en god arbetsmiljö och attraktiv arbetsplats, att hitta nya och effektiva arbetssätt och att se över ersättningsmodellerna för de fasta läkare som kan tänka sig att jobba extra. Antalet ST-läkare i psykiatri behöver också öka för antalet läkare som arbetar inom psykiatrin är för få.

Annons