Nästa artikel

Linköpings universitets nya studie Almstudien handlar om individanpassad KBT via internet för personer över 65.

Almstudien är en studie som vänder sig till personer som är 65 år eller äldre och som lider av depression, oro eller ångest.

KBT-behandlingen sker via en hemsida och e-post och är helt kostnadsfri.

Den pågår under 10 veckor och är anpassad utifrån varje persons specifika problematik. Varje vecka får den deltagande ta del av texter samt genomföra övningar. Hen kan också ställa frågor till sin behandlare och en återkoppling från denne sker en gång i veckan. Behandlaren kommer att få handledning av legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut och det finns även en läkare (geriatriker & ST-läkare i psykiatri) att tillfråga i de fall det behövs.

Kategorier: 
ForskningLandsting
Annons