Nästa artikel

Hur mår dagens unga och vad behöver samhället investera i för att förbättra deras välfärd? Det kommer att diskuteras på slutkonferensen för projektet Unga in i norden i Oslo den 20 januari.

Den växande psykiska ohälsan bland unga utgör i dag en av de största folkhälsoutmaningarna i de nordiska länderna. Konferensen ”Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete och utbildning” kommer att avrunda projektet Unga in i norden, som fokuserar på unga som lider av, eller riskerar, psykisk ohälsa. Projektet har genomförts på uppdrag av det Nordiska ministerrådet med start 2014.

På konferensen i januari deltar bland andra Cecilie Høj Anvik och Ragnhild Holmen Waldahl, från forskningsinstitutet Nordlandsforskning i Norge, som presenterar sin forskning om situationen för utsatta unga och Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare på Nordens välfärdscenter, som tar upp vad beslutsfattare i Norden behöver investera i.

Flera verksamheter som skapar förutsättningar för unga att delta i samhället kommer att vara på plats och det kommer också att vara en paneldiskussion med unga från de nordiska länderna.

Konferensen är kostnadsfri, äger rum på Radisson Blu Airport Hotel i Oslo och sker på skandinaviska, vilket innebär att presentationerna kan vara på svenska, danska eller norska.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons