Nästa artikel

  • Per Ch. Gunnvall är ordförande för European Agency

Premium European Agency är ett EU-nätverk som arbetar för bättre undervisning för elever med funktionsnedsättningar. Special Nest har pratat med organisationens ordförande.

Fråga om någon känner till European Agency for Special Needs and Inclusive Education och de flesta skulle troligen svara nej. Men detta är en organisation som har stor betydelse. Den består av ett nätverk med representanter från utbildningsministerierna i 29 medlemsländer inom EU inklusive Norge, Island och Schweiz. Målet är att förbättra utbildningspolitiken och undervisningen för elever med olika funktionsnedsättningar som är i behov av särskilt stöd. Huvudkontoret ligger i Od

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons