Nästa artikel

Premium Grundskolelever i Finland får stödundervisning tidigare och i högre omfattning än skolbarn i Sverige. Detta enligt EU-kommissionen. Skolverket räknar med att insatser för ökad läsförståelse ska göra skillnad.

EU-kommissionen har studerat flera europeiska länders insatser för barn med särskilt stora behov av stöd i undervisningen i grundskolan. I Sverige är endast 1,5 procent av barnen i grundskolan klassade som barn med stora stödbehov i undervisningen, vilket är den lägsta siffran bland de jämförda länderna. Island har den högsta siffran – där anses 24 procent ha stora behov av stöd för att klara grundskolans mål. Sverige tillhör de länderna där lägst andel elever undervisas i

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons