Nästa artikel

  • KiVa erbjuder evidensbaserade lösningar för skolmobbning och programmet grundar sig i tanken om att åskådarna spelar en avgörande roll i mobbningsprocessen.

  • Monika Bylund Rhodin är biträdande rektor på Askebyskolan i Stockholm och ansvarar tillsammans med skolans trygghetsteam för att antimobbningsprogrammet KiVa genomförs som det ska.

Premium Regelbundna utvärderingar, noggrann dokumentation och ett aktivt arbete tillsammans med eleverna. På Askebyskolan i Stockholm uppskattar de den tydliga och gedigna utformningen av det evidensbaserade antimobbningsprogrammet KiVa, framtaget vid Åbo universitet i Finland.

I Finland har KiVa – ett program för att förebygga och minska skolmobbning – använts riksomfattande sedan 2009. I dag används det av 90 procent av landets skolor inom grundläggande utbildning. Än så länge är det inte alls lika utbrett i Sverige utan här rör det sig om ett tiotal skolor på olika håll i landet. En av de skolorna är Askebyskolan, en grundskola med integrerad grundsärskola, i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Monika Bylund Rhodin är biträdande rektor på skolan o

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons