Shutterstock/Privat

Metoder
Det är förmågan till avkodning som elever med läs- och skrivsvårigheter behöver träna upp. Detta berättar pedagogen Pelle Lindblå som är upphovsmakare...
Hjälpmedel
När de fyra psykologerna bakom bloggen Pedagogiskt Kapital tog fram appen ”Lågaffektivt bemötande” gjorde de det mest som en kul grej. Men det oväntat...
Annons
Skola
Varje skolelev i Sverige ska ha tillgång till elevhälsa med specialpedagogisk kompetens. Men specialpedagogens roll på gymnasiet är fortfarande oklar,...
Skola
”Bråka smartare”-lektionerna ger elever verktyg att stoppa konflikter i tid – innan de eskalerar och landar i kränkningar eller våld. På Norra...
Annons
Metoder
Regelbundna utvärderingar, noggrann dokumentation och ett aktivt arbete tillsammans med eleverna. På Askebyskolan i Stockholm uppskattar de den tydliga...
Skola
Vilka är utmaningarna med att använda ett lågaffektivt förhållningssätt som förälder? Special Nest frågar två psykologer om deras syn på fenomenet....
Annons
Metoder
Sjukvården borde i högre grad utreda kostens och näringsämnenas betydelse för de svårigheter som drabbar personer med adhd och autism. Och det finns...
Liv & Hem
Under merparten av livet har han dolt sin diagnos. Nu är Mikael Brunzell, 35, föreläsare och vill sprida kunskap om och minska fördomarna kring tourettes...
Liv & Hem
Hennes åttaårige son med npf-diagnos har precis börjat skolan igen efter att ha varit hemma över ett halvår. Karin Elf, som själv har en adhd-diagnos,...
Skola
Att tillsammans med barnet klura ut vilka färdigheter som hen behöver träna på är mycket effektivare än att enbart fokusera på problemen. Dessutom...
Liv & Hem
Nora Thenander har add, asperger och har haft mycket ångestproblematik i hela sitt liv. Men sedan ett år tillbaka har hon fått ett nytt stöd i vardagen,...
Hjälpmedel
Många skolor har svårt att ge anpassad utbildning till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Beteendevetaren Linda Jensen arbetar med...