Nästa artikel

  • ”Appen är gjord så att det inte ska kunna gå att identifiera vem det är som kartläggs", säger Carita-Li Smyth, en av psykologerna som har tagit fram appen ”Lågaffektivt bemötande”.

  • ”Vi har fått in en del önskemål som vi försöker ta hänsyn till när vi vidareutvecklar appen. Det kommer att dyka upp många bra och roliga uppdateringar”, säger Carita-Li Smyth, som är en av psykologerna bakom appen ”Lågaffektivt bemötande”. 

Premium När de fyra psykologerna bakom bloggen Pedagogiskt Kapital tog fram appen ”Lågaffektivt bemötande” gjorde de det mest som en kul grej. Men det oväntat stora gensvaret visade hur efterlängtad den var. Med appens hjälp kan professionella och föräldrar få syn på vad som orsakar problemskapande beteenden – för att sedan med rätt anpassningar förebygga att de återkommer.

I vintras startade de fyra kollegorna Carita-Li Smyth, Daniel Elvén, Christian Bergbom och Helene Skoglund bloggen Pedagogiskt Kapital. Där vill de sprida kunskap om lågaffektivt bemötande, metoden som varken tvingar eller överger, och andra psykologiska perspektiv på ett enkelt och lättillgängligt sätt. De är alla fyra erfarna psykologer som brinner för lågaffektivt bemötande som metod för att hantera problemskapande beteenden, och lärde känna varandra genom nätverket Lågaffek

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons