Nästa artikel

Att hantera problemskapande beteenden med metoden lågaffektivt bemötande är något som Special Nest har tagit upp i flera artiklar. Psykologen Bo Hejlskov Elvén, som har utvecklat metoden i Sverige, menar att det handlar om att vara pedagogisk och tydlig – inom en särskild struktur. Här tipsar vi om fyra artiklar som tar upp lågaffektivt bemötande ur olika perspektiv.

Några av artiklarna är Premium-artiklar, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Fyra Special Nest-artiklar om lågaffektivt bemötande:

”Vi måste få med oss barnet”: Vilka är utmaningarna med att använda ett lågaffektivt förhållningssätt som förälder? Special Nest frågar två psykologer om deras syn på fenomenet.

”Man behöver jobba tillsammans på alla nivåer”: I antologin ”Lågaffektivt bemötande” tar elva psykologer ett brett grepp om metoden. Bo Hejlskov Elvén, som är en av bokens författare, menar att förhoppningen är att bidra till förändring även på ledningsnivå. Bäst resultat ser man när man tar tag i hela verksamheten, anser han.

KRÖNIKA: "Jag borde ha gjort tydligare motstånd mot uppfostringsmaffian": Mitt barn växte upp på 1990-talet. Om det hade varit i dag hade jag kunnat citera Bo Hejlskov Elvén, och all den växande evidens som finns när det gäller lågaffektivt bemötande. Jag önskar att jag kunde spola tillbaka tiden.

Med lågaffektivt bemötande som ledord: Lugn stämning och positiva förväntningar. På skolan Vittra Södermalm i Stockholm är lågaffektivt bemötande ett pedagogiskt ledord. Special Nest har varit på plats.

Kategorier: 
Metoder
Annons