Nästa artikel

  • "I Trädet kan eleverna jobba självständigt, eftersom programmet erbjuder rätt nivå på övningarna utifrån ett test", säger specialläraren Annelie Ekelin.

  • Pelle Lindblå har utvecklat verktyget Trädet som ska hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter att träna via gehör.

  • Annelie Ekelin är speciallärare på Trandaredskolan i Borås och låter nu både äldre och yngre elever arbeta i Trädet.

Premium Det är förmågan till avkodning som elever med läs- och skrivsvårigheter behöver träna upp. Detta berättar pedagogen Pelle Lindblå som är upphovsmakare till det onlinebaserade läsutvecklingsprogrammet Trädet. Specialläraren Annelie Ekelin använder Trädet på sin skola och ser eleverna göra framsteg genom intensiv övning.

– Att bara rekommendera elever med läs- och skrivproblem att läsa mycket löser ingenting, för det är själva avkodningen som är nyckeln. Ovanstående citat tillhör Pelle Lindblå, som är bosatt i Borlänge och som har utvecklat det pedagogiska och webbaserade lästräningsprogrammet Trädet. Han började som mellanstadielärare och blev senare special- och vuxenpedagog. Han har stöttat ungdomar som har fastnat i missbruk och kriminalitet men har även undervisat i svenska för nyanlä

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons