Nästa artikel

  • Det finns en oklarhet kring specialpedagogens roll i elevhälsoarbetet, skriver specialpedagogen Christina Linderos i en uppsats.

Premium Varje skolelev i Sverige ska ha tillgång till elevhälsa med specialpedagogisk kompetens. Men specialpedagogens roll på gymnasiet är fortfarande oklar, skriver Christina Linderos, nyutexaminerad specialpedagog, i sitt examensarbete på Linnéuniversitet i Växjö.

Christina Linderos arbetar som specialpedagog och lärare i tyska och historia på den fristående gymnasieskolan Procivitas i Växjö. Hon är inne på sitt 17:e år på skolan och hade innan hon påbörjade utbildningen till specialpedagog hade hon ingen utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Skolan har emellertid hela tiden arbetat med specialpedagogiska anpassningar, menar Linderos. –  Vi har haft det tankesättet hela tiden, men vi har mer kunskaper om neuropsykiatri

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons