Nästa artikel

  • Att använda sig av ett lågaffektivt förhållningssätt i hemmet kan vara utmanande, konstaterar psykologerna i artikeln.

Premium Vilka är utmaningarna med att använda ett lågaffektivt förhållningssätt som förälder? Special Nest frågar två psykologer om deras syn på fenomenet.

Tina Emet och Maria Bühler, psykologer och medlemmar i nätverket Lågaffektiva psykologer, har under hösten 2016 genomfört en föräldrautbildning i lågaffektivt bemötande. Fokusfrågorna har varit hur föräldrar jobbar med problemskapande beteenden i hemmet och hur man vet när man tassar. Alltså när man som förälder blir för försiktig, väljer bort många konflikter och därmed ställer för låga krav.    Undviker konflikter Att tassa är att för mycket ”springa efter bollen

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons